Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków

o wartości przekraczającej kwotę określoną na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.10.2018 r.:  2018-OJS195-442193-pl-ts.pdf

 

SIWZ Adm 10 2018 - Dostawa leków pdf

 

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy.xls