Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków

o wartoœci przekraczajšcej kwotę okreœlonš na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Załšczniki:

 

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.10.2018 r.:  2018-OJS195-442193-pl-ts.pdf

 

SIWZ Adm 10 2018 - Dostawa leków pdf

 

Załšcznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy.xls

 

WYJAŒNIENIA TREŒCI SIWZ Z DN. 19.10.2018 R.:

 

Adm.10.2018 - pyt. i odp. 9359_9360_9378_9379_9419.18 z dn. 19.10.2018.pdf

 

WYJAŒNIENIA TREŒCI SIWZ Z DN. 25.10.2018 R.:

 

Adm. 10.2018 - pyt. i odp. 9539/9523/9559/9582/9747 z dn. 25.10.2018.pdf

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT W DN. 15.11.2018 R.

 

Adm.10.2018 - druk z otwarcia ofert z dn. 15.11.2018.pdf

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT Z DN. 10.12.2018

Informacja z dnia 10 grudnia 2018 r. na podst. art. 92 ust. 2  
     
Znak sprawy Adm 10/2018 Dostawa leków
     
Wybór najkorzystniejszej oferty
Kryterium - cena 100%  
Dane do wzoru:Cn - cena oferty najkorzystniejszej, Cof - cena badanej oferty   
Pakiet 1    
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
100.00
2. 6 Konsorcjum:
Farmada Transport Sp. z o.o.
NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 68, 87-100 Toruń
99.50
3. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
98.42
4. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        96.71
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
     
Pakiet 2    
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
100.00
2. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        99.79
3. 6 Konsorcjum:
Farmada Transport Sp. z o.o.
NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 68, 87-100 Toruń
98.76
4. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
98.15
 Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
     
Pakiet 3
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        100.00
2. 6 Konsorcjum:
Farmada Transport Sp. z o.o.
NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 68, 87-100 Toruń
96.64
3. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
96.10
4. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
90.81
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
     
Pakiet 4
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        100.00
2. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
61.33
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
     
Pakiet 5
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 6 Konsorcjum:
Farmada Transport Sp. z o.o.
NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 68, 87-100 Toruń
100.00
2. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        83.82
3. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
77.18
 Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
Pakiet 6
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        100.00
2. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
99.15
3. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
89.83
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
Pakiet 7
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        100.00
2. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
97.09
3. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
96.80
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
     
Pakiet 8
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        100.00
2. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
97.31
3. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
95.16
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
Pakiet 9
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        100.00
2. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
96.55
3. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
95.57
 Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
Pakiet 10
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Limarco Lidia Zajkowska, ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mršgowo 100.00
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
     
Pakiet 11
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
100.00
2. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        99.37
3. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
96.89
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
Pakiet 12
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
100.00
2. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 98.73
3. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        95.16
4. 6 Konsorcjum:
Farmada Transport Sp. z o.o.
NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 68, 87-100 Toruń
87.88
 Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
     
Pakiet 13
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        100.00
2. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 99.33
3. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
99.15
 Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
Pakiet 14
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        100.00
2. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 99.07
3. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
96.02
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
     
Pakiet 15
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
100.00
2. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        99.96
3. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
98.83
 Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
     
Pakiet 16
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        100.00
2. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
99.46
3. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
98.23
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
     
Pakiet 17
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
100.00
2. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        97.35
3. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
95.23
4. 6 Konsorcjum:
Farmada Transport Sp. z o.o.
NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 68, 87-100 Toruń
87.67
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
Pakiet 18
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 4 Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 100.00
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
Pakiet 19
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
100.00
2 1 Egis Polska Dystrybucja Sp. z o.o.ul. Komitetu Obrony Robotników 45 D, 02-146 Warszawa  97.01
3 6 Konsorcjum:
Farmada Transport Sp. z o.o.
NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 68, 87-100 Toruń
84.06
4 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
60.43
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
Pakiet 20
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        100.00
2. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
99.97
3. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
99.88
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
     
Pakiet 21
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
100.00
2. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        97.26
3. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
95.80
4. 6 Konsorcjum:
Farmada Transport Sp. z o.o.
NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 68, 87-100 Toruń
94.41
5. 13 ASCLEPIOS S.A.ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 45.02
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
     
Pakiet 22
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1 10 Delfarma Sp. z o.o. ul. Œw. Teresy Dziecištka Jezus 111, 91-222 ŁódŸ 100.00
2 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
81.98
3 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
76.11
4 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        76.11
5 6 Konsorcjum:
Farmada Transport Sp. z o.o.
NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 68, 87-100 Toruń
75.37
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny.
     
Pakiet 23
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 2  Jannsen-Cilag Polska Sp.z o.o. ul. Iłżecka 24,                                                                       02-135 Warszawa 100.00
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
Pakiet 24
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
100.00
2. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
99.24
3. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        97.33
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
Pakiet 25
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 7 Lek SA ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków WYKONAWCA WYKLUCZONY
2. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
100.00
 Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
Pakiet 26
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
100.00
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny
     
Pakiet 27
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
100.00
2 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        96.99
3 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
94.36
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny.
     
Pakiet 28
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 3 Konsorcjum Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul.Annopol 6B,                                   03-236 Warszawa
Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa
100.00
 Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny.
     
Pakiet 29
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
100.00
2 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
98.96
3 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        97.70
4 6 Konsorcjum:
Farmada Transport Sp. z o.o.
NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 68, 87-100 Toruń
82.07
5 13 ASCLEPIOS S.A.ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 79.86
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny.
     
Pakiet 30
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
100.00
2. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
87.41
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny.
     
Pakiet 31
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        100.00
2. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
99.99
3. 8 SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
98.20
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny.
     
Pakiet 32
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 13 ASCLEPIOS S.A.ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 100.00
2. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        69.42
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny.
Pakiet 33
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 12 Medan Sp. J. W. Pawlak i s-ka, ul. F. Blumwego 21, 85-862 Bydgoszcz 100.00
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny.
     
     
Pakiet 34
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%
1. 11 Farmacol - Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice        100.00
2. 9 Konsorcjum:
PGF URTICA Sp z o.o.ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław
PGF SA ul. Zbšszyńska 3, 91-342 ŁódŸ
99.67
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny.