Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert z dn. 29.12.2017 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty z dn. 29.12.2017

 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.12.2017 r.

 

druk z otwarcia ofert w dn. 07.12.2017.pdf

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dn. 28.11.2017 r.:

 

Pyt i odp. z dn. 28.11.2017.pdf

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dn. 15.11.2017 r.:

 

Pyt. i odp. - z dn. 15.11.2017.pdf

 

 

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków

o wartości przekraczającej kwotę określoną na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.10.2017 r.:  2017-OJS209-434968-pl.pdf

 

SIWZ Adm 11 2017 - Dostawa leków z dnia 26.10.2017.pdf

 

Załącznik 1A_JEDZ.zip

 

Załącznik 2 Formularz cenowy.xls