Adm. 6/2020 -  Kompleksowe świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych wraz z wynajmem bielizny oraz z wdrożeniem systemu rfid uhf lub równoważnego:

https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz/proceedings