Zamówienia publiczne i konkursy na świadczenia medyczne

Dział Zamówień Publicznych zajmuje się postępowaniami o udzielenie zamówień w trybach zgodnych z ustawą PZP oraz poniżej 130 tysięcy złotych oraz konkursami na świadczenia medyczne.

PLATFORMA ZAKUPOWA 
Wszystkie prowadzone postępowania dostępne są na platformie zakupowej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku 

https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz

 

Plan zamówień publicznych na rok 2022

Plan zamówień publicznych na rok 2023

Plan zamówień publicznych na rok 2024